سر سمپلر و انواع آن بر اساس کاربرد

شاید باورش سخت باشد اما نوک های یکبار مصرف پلاستیکی در زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و در دنیای پزشکی حکم نان و کره را دارند! بله درسته ما درمورد سر سمپلر صحبت می کنیم.

سر سمپلرها یک سیستم پیپتینگ دقیق و قابل اعتماد را ایجاد می کنند. سر سمپلرها در سه نوع مختلف غیر استریل، استریل و فیلتر شده عرضه می شوند.

متداول ترین نوع سرسمپلرها، سر سمپلر غیر استریل است. این سر سمپلرها معمولا برای آزمایش هایی استفاده می شوند که استریل بودن یا نبودن برای آزمایش اهمیتی نداشته باشد. همچنین سر سمپلرهای استریل برای جلوگیری از آلودگی طراحی شده اند. در این نوع از سر سمپلرها، ATP، RNase، DNase و پیروژن ها وجود ندارد. از آنجا که این نوع از سر سمپلرها عاری از ATP، RNase، DNase و پیروژن ها هستند، برای انجام آزمایش هایی که استریل بودن مهم است -از جمله کشت سلولی- ایده آل هستند.

سر سمپلرهای فیلتردار برای جلوگیری از شکل گیری آئروسل ها در هوا طراحی شده اند. آئروسل ها، ذرات کوچک مایع یا جامدی هستند که در هوا پخش می شوند. این ذرات در واقع می توانند برای مدت طولانی در هوا باقی مانده و قابل استنشاق باشند. بدتر از آن، ۶۵% از کل آلودگی های آزمایشگاهی ناشی از ذرات معلق در هوا و تنفس کردن آنها است. سر سمپلرهای فیلتردار به کاهش خطر تشکیل آئروسل ها در آزمایشگاه کمک می کند. همچنین سر سمپلرهای فیلتردار از آلودگی محفظه سمپلر جلوگیری کرده و خطر آلودگی متتقابل را کاهش می دهد. این نوع از سر سمپلرها معمولا در آزمایش های حساس به آلودگی –ازجمله پزشکی قانونی و تشخیص بالینی- مورد استفاده قرار می گیرند.

با وجود چنین آلودگی هایی -آئروسل ها- هرچقدر از ایمنی کار در آزمایشگاه گفته شود باز هم کم است. این شامل ضدعفونی مناسب سمپلرها پس از استفاده و حتی سر سمپلرها نیز می شود.

No Comments

Post A Comment