زمانی که محققان نیاز به تحویل دقیق حجم کمی از یک مایع دارند، از پیپت -یک لوله شیشه ای کالیبره شده که در آن مایع کشیده شده و سپس آزاد می شود- استفاده می کنند. پیپت های شیشه ای و پلاستیکی ده ها سال است...

آیا شما جزء آن دسته از متخصصان آزمایشگاه هستید که روزانه ساعت های زیادی را با یک میکروپیپت در دست می گذرانید؟ یا اینکه در یک آزمایشگاه کار می کنید و غالباً با سؤالاتی در مورد چگونگی بهبود کارآیی پیپتینگ یا چگونگی تضمین نتایج قابل...