زمانی که محققان نیاز به تحویل دقیق حجم کمی از یک مایع دارند، از پیپت -یک لوله شیشه ای کالیبره شده که در آن مایع کشیده شده و سپس آزاد می شود- استفاده می کنند. پیپت های شیشه ای و پلاستیکی ده ها سال است...

آیا شما جزء آن دسته از متخصصان آزمایشگاه هستید که روزانه ساعت های زیادی را با یک میکروپیپت در دست می گذرانید؟ یا اینکه در یک آزمایشگاه کار می کنید و غالباً با سؤالاتی در مورد چگونگی بهبود کارآیی پیپتینگ یا چگونگی تضمین نتایج قابل...

شاید باورش سخت باشد اما نوک های یکبار مصرف پلاستیکی در زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و در دنیای پزشکی حکم نان و کره را دارند! بله درسته ما درمورد سر سمپلر صحبت می کنیم. سر سمپلرها یک سیستم پیپتینگ دقیق و قابل اعتماد را...