آیا شما جزء آن دسته از متخصصان آزمایشگاه هستید که روزانه ساعت های زیادی را با یک میکروپیپت در دست می گذرانید؟ یا اینکه در یک آزمایشگاه کار می کنید و غالباً با سؤالاتی در مورد چگونگی بهبود کارآیی پیپتینگ یا چگونگی تضمین نتایج قابل...