شاید باورش سخت باشد اما نوک های یکبار مصرف پلاستیکی در زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی و در دنیای پزشکی حکم نان و کره را دارند! بله درسته ما درمورد سر سمپلر صحبت می کنیم. سر سمپلرها یک سیستم پیپتینگ دقیق و قابل اعتماد را...